ស្នាមញញឹម

“អ្នកលេងវងេ្វង អ្នកមើលទើបដឹង”
ជាពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្លីតែ ពេលខ្លះវាមានមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ

Advertisements

AppleTree
នេះជារឿងនិយាយពីដើមប៉ោមមួយដ៏កំសត់


នេះជាដើមឫសី្សដែលចងភ្ជាប់ទៅដោយបំណងប្រាថ្នាជាច្រើននៅលើនោះ
ក្នុងនោះក៏មានរបស់ញ៉ុមមួយដែរ 🙂


បឹងយក្សលោមនៅរតនគីរី
ជាបឹងមួយដែលមានអាយុច្រើនជាងគេក្នុងចំនោមបឹងនានានៅកម្ពុជា​​ មានជំរៅដល់ទៅ៧២ម៉ែត្រ។​ចំនែកទឹកវិញណាត្រជាក់ណាស់ហើយថ្លាល្អទៀត​គួរអោយចង់មុជ​តែណា!គួរអោយស្តាយ​ញ៉ុមបានបានចុះមុជទេ ហេ!ហេព្រោះអត់ហែលទឹកអត់ហានមុជ។
🙂


នេះជាស្បែកជើងសីដឺរីឡា!

ហា!ហា!​ចង់អោយដូចជានៅក្នុងរឿងដ៏ហើយតែមែនពាក់អោយជួបទេវបុត្រទេណា
គឺនិតចង់ពាក់ស្បែកជើងនេះហើយបានដើរជុំវិញពិភពលោក(តែមែនដើរជុំវិញវត្តទេ)

នេះគឺជារូបដែលនិតបានថតនៅតាមផ្លួវនៅពេលចុះទស្សនកិច្ចនៅសាលា
យេ!ប្រកាសបានជោគជ័យហើយសប្បាយចិត្តណាស់
សួស្តីនេះជាប្រកាសដំបូងរបស់ប្លុកនិត
វាជារូបភាពមួយដែលសាមពា្ញៗទេ​តែអាហេតុផលដែលនិតដាក់យកមកប្រកាសបងៗដឹងទេ?
ហាហា!ដោយសារតែនៅក្នុងរូបនេះណាមានមិត្តភ័ក្កនិតចុះដាក់ជីនៅស្រែគេច្រើនណាស់
មើលឃើញទេ?មនុស្សដែលនៅក្នុងរូបនេះណាមិនមែនជាអ្នកធ្វើស្រែទេ​គឺសុទ្ធតែជាមិត្តថ្នាក់និតទេ

Hello, Millloooo, Allloooo,jamreap sour, soursdey, som nelneam nhom porng